KGL. NORSK AMBASSADE HAAG
Saksbehandler: Schie Kjersti Hansen

Til: Seksjon for sikkerhet og beredskap

Prioritet: Ref. Off.loven: 
UD's saksnummer:         Stasjonens saksnummer: 204/10
Tilgangsgruppe: 
Ansv.enhet: 


Vedlagt følger mail av 7. april 2010 med vedlegg fra National Coordinator for Counter Terrorism (NCTb) hvor det fremgår at trusselnivået for terror fortsatt er 'limited', som betyr at sjansene for et terrorangrep er relativ liten, men at det ikke kan utelukkes.

 

I det nederlandske systemet er det fire terrortrusselnivåer: "minimal", "limited", "substantial" og "critical".

 

 

NORAMB

 

 

 

 

From: Gier M. de drs. - BD/NCTB/DKA [mailto:m.de.gier@NCTb.nl]
Sent: Wednesday, April 07, 2010 9:05 AM
To: Gier M. de drs. - BD/NCTB/DKA
Subject: Terrorist Threat Assessment Netherlands nr 20

 

Dear Sir, Madam,

Hereby I would like to inform you about the announcement of the National Coordinator for Counter Terrorism (NCTb) in the Netherlands regarding the terrorist threat level in the Netherlands, remaining on Limited. In the Dutch system there are four terrorist threat levels: minimal, limited, substantial, critical.

Included is the summary of our latest Terrorist Threat Assessment Netherlands (DTN nr 20, March 2010).
<<07-04-2010 Summary DTN.pdf>>

Also see: http://www.nctb.nl/english

Yours sincerely,
Martijn de Gier

 

National Coordinator for Counterterrorism
Drs. R.E.M. de Gier
Senior analyst
Expertise and Analysis Department
PO. Box 16950
NL-2500 BZ The Hague
The Netherlands
Phone +3170315xxxx
Fax +31703xxxxxx
E-mail xxxxxxxxxxxxxx@nctb.nl
Kopi: Haag, Norges ambassade, Andersson Tore, Eva Bugge, Renate Drubbel, Inger Fokkens Espegren, Nina Iren Hansen, Roar Haugsdal, Høgvoll Unni, Irvin Eyolf Høyland, Kim Sundet, Kaja Korsnes Kristensen, Vilde Hannevik Lien, Lindstrøm Ulrika Burstrøm, Khalid Mahmood, Siri Beate Nicolaisen, Anne-Christine Samson-Juvdal, Kjersti Hansen Schie, Aina Birgitte Saugerud van Houwelingen, Consulaat Generaal van Noorwegen
Sendt: 2010-04-08 15:13:18
Mottatt: 2010-04-08 15:13:19