De Rijksoverheid gaat samenwerken in de communicatie naar de buitenwereld toe. In Overheidscommunicatie Nieuwe Stijl (ONS) komt er ook een website voor alle departementen in de rijkshuisstijl. Voor de website is het open source en gratis Hippo systeem geslecteerd. Maar hoe en waarom blijft onduidelijk. Om meer duidelijkheid te krijgen dient de Branchevereniging ICT~Office een […]