Tag Archives: europese aanbesteding

GOUD-stukken

Het project GOUD (Gezamenlijke Ontwikkeling Uniforme rijksDesktop) moet een zevental ministeries voorzien van een nieuwe desktop. De aanbesteding voor het project is omstreden, omdat uit uitgelekte stukken van de aanbesteding een beeld naar voren komt dat het project zich niet aan overheidsregels houdt. Zij lijkt Microsoft een voorkeurspositie te genieten en lijken open standaarden en open source niet hoog op de agenda te staan, terwijl dit wel de afspraak zouden is. Er volgen meerdere Wob-verzoeken, waaronder een tweede levering van documenten.

Michiel Leenaars van Stichting NLNet dient op 20 mei 2008 een Wob-verzoek in dat na een bezwaar procedure op 29 augustus 2008 wordt gehonoreerd. Een bezwaar volgt op 9 september en behelst meteen een nieuwe Wob-verzoek, waarop 10 december wordt beslist met weglating van stukken. Op 30 december volgt de beslissing op bezwaarschrift.

Continue reading GOUD-stukken

GOUD-stukken, Aanvullende e-mail n.a.v. hoorzitting

Michiel Leenaars is bezig met het verkrijgen van documenten met betrekking tot het GOUD-project via een Wob-verzoek. Tegen de beslissing tekent hij bezwaar aan en na de hoorzitting volgt er nog een reactie. Continue reading GOUD-stukken, Aanvullende e-mail n.a.v. hoorzitting

Scholing en vorming Medezeggenschapscommissies

Iemand wobt het Ministerie van Defensie over de gunning van een contract voor scholing en vorming rond medezeggenschapscommissies. Het verzoek van 24 december 2007 wordt op 28 februari grotendeels verworpen. Bedrijfsgeheimen en het vrijgeven van data rond interne procedures zijn de struikelblokken. Het ministerie publiceert wel de beslissing, maar niet de verstrekking:

Datum beslisisng: 28-02-2008

Bron: Ministerie van Defensie

Aanbesteding desktop computers gemeente Amersfoort – antwoord

De Gemeente Amersfoort start een aanbesteding voor desktopcomputers. In het bestek worden een aantal producten met naam een toenaam gevraagd en volgens experts staat juist dat haaks op de aanbestedingswetgeving. Over de gang van zaken is vooral bij de aanhangers van open-sourcesoftware veel te doen. Omdat de gang van zaken meer vragen oproept dient IT-journalist Brenno de Winter een wob-verzoek in. Continue reading Aanbesteding desktop computers gemeente Amersfoort – antwoord

Aanbesteding desktop computers gemeente Amersfoort

De Gemeente Amersfoort start een aanbesteding voor desktopcomputers. In het bestek worden een aantal producten met naam een toenaam gevraagd en volgens experts staat juist dat haaks op de aanbestedingswetgeving. Over de gang van zaken is vooral bij de aanhangers van open-sourcesoftware veel te doen. Omdat de gang van zaken meer vragen oproept dient IT-journalist Brenno de Winter een wob-verzoek in. Continue reading Aanbesteding desktop computers gemeente Amersfoort

Burgerforum kiesstelsel en Nationale Conventie

Iemand dient op 14 juni 2006 een verzoek in bij het Ministerie van BZK om  projectplannen, de begrotingen, de uitgegeven bedragen en evaluaties van het Burgerforum kiesstelsel en de Nationale Conventie te krijgen. Verstrekking vindt op 25 juli 2006 plaats:

Datum verstrekking: 25-07-2006

Bron: Ministerie van BZK