Right To Know Day 2010 – 28 september 2010

Op 28 september 2010 wordt voor het eerst in Nederland meegedaan met de Internationale Right To Know Day met een programma van twee uur.

Wat gebeurt er?

We staan stil bij het belang van transparant bestuur voor de democratie en welke geweldige kansen dat biedt voor burgers, bedrijven en vooral onze economie. We kijken daarom naar de kansen van open overheidsdata, de kansen voor en problemen met de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en vooral wat er kan gebeuren.

Dat doen we door compacte, to-the-point lezingen, de presentatie van een handig hulpmiddel (de Woberator), gesprekken met politici, discussie, de verkiezing van de Meest Transparante Ambtenaar 2010 en de Obstructor 2010, een documentaire over de Wet openbaarheid van bestuur, het inzamelen van geld om obstructie te doorbreken en het heffen van het glas op transparantie.

Wie doen mee?

Aanwezig zijn open denkende politici en diverse sprekers van naam en faam. Zo zijn aanwezig: Hans Bos (Microsoft), Jan Willem Broekema (Internet Society), Hero Brinkman (PVV-fractie Tweede Kamer), Thomas Bruning (NVJ), Sebastiaan ter Burg (Woberator, Stichting Dat Zou Jij Wel Willen Weten), Stefan de Konink (OpenOV, OpenKVK, Q-koortskaart), Mariko Peters (GroenLinks-fractie Tweede Kamer), Ronald van Raak (SP-fractie Tweede Kamer), Marietje Schaake (D66, ALDE-fractie Europees Parlement), Roger Vleugels (Wob-expert), Brenno de Winter (BigWobber, Stichting Dat Zou Jij Wel Willen Weten).

Het initiatief voor De Nederlandse Editie van de Internationale Right To Know Day wordt ondersteund door:

  • Amsterdam Open Innovative Capital;
  • BigWobber;
  • Internet Society;
  • Nederlandse Vereniging van Journalisten;
  • Stichting Bits of Freedom;
  • Stichting Dat Zou Jij Wel Willen Weten;
  • Stichting Vrijschrift;
  • Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ);
  • Vrijbit

Waar en wanneer?

De bijeenkomst begint om 19:00 uur en duurt tot 21:00 uur. De plaats van handeling: Café Gember bij het Haags Gemeente Museum en het Fotomuseum, Stadhouderslaan 43, 2517 HV DEN HAAG.

pixelstats trackingpixel
Be Sociable, Share!

10 thoughts on “Right To Know Day 2010 – 28 september 2010

  1. Terwijl er miljoenen aan gheeensceapsgmld worden weggedonderd aan linkse speeltjes binnen en buiten onze grenzen moet de Nederlandse burger steeds meer van zijn inkomen inleveren.Zo lanceert bijvoorbeeld minister Plasterk plannen waardoor het binnen een aantal jaren met 600 euro wordt verhoogd of moeten vele tienduizenden zieke en hulpbehoevende ouderen en jonggehandicapten per 1 januari 2008 honderden euro’s per maand extra aan eigen bijdrage gaan betalen.En dan hebben we het nog maar niet over bijvoorbeeld de steeds maar stijgende milieuheffingen of het conferentiehoppen over de hele wereld door het gigantische netwerk van de milieubeweging.Wie daar iets meer van wil weten moet maar eens het circus bestuderen rond VN-klimaattop op Bali die vandaag is gestart en tot 14 december doorgaat. Nederland is er we9e9r haantje de voorste en is een van de grootste donoren.Ook de met miljoenen aan gheeensceapsgmld gesubsidieerde halve-waarheden-fabriek, broedplaats voor linkse politici en buitenparlementaire speeltje van GroenLinks, Milieudefensie, is er aanwezig.Tja, en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Uw, jullie geld is er goed voor.Wanneer worden we nou eens met zijn allen wakker en stoppen we gezamenlijk voorgoed de onstilbare roofzucht van deze politieke bende?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>