Over Bigwobber

In principe is alle informatie van de overheid voor iedereen toegankelijk. In een aantal gevallen zijn documenten online beschikbaar, maar lang niet altijd. De toegang is dan toch te regelen door een beroep te doen op de Wet Openbaarheid van Bestuur. Niet alles is dan beschikbaar, maar wel veel. Nederlander of niet, iedereen mag informatie opvragen. Maar zo’n “wob-procedure” betekent veel gedoe voor de aanvrager en ook voor de ambtenaren die eraan moeten voldoen.

Een grote groep aanvragers zijn journalisten, die onderzoek naar iets willen doen. Dat is belangrijk en helpt Nederland transparant te blijven. Maar de openheid die de overheid geeft, gaat dan niet verder. Veel mensen houden de gegevens voor hun zelf, terwijl ze eigenlijk gewoon publiek zijn. Beschikbaar voor één persoon betekent namelijk beschikbaar voor iedereen. Naar de oorzaak kan ik alleen gissen, maar onhandig is het wel. Andere mensen kunnen dezelfde nog een keer stellen en weer zal een ambtenaar het verzoek moeten beoordelen en er iets mee doen.

Voordelen

Deze website moet daar verandering in aanbrengen door de vangst van wob-verzoeken te publiceren. Een journalist kan besluiten eerst zijn uitzending te maken of artikel te schrijven en daarna de gegevens die anders toch niet meer gebruikt worden beschikbaar te maken. Actiegroepen of burgers kunnen anderen laten zien wat er rond een bepaald thema aan de hand is. Een mooie centrale locatie om informatie te delen.

Maar er is nog een groot voordeel. Na bewerking en eigen interpretatie kan publicatie de informatie nóg waardevoller maken. Mensen kunnen op de website reageren op de stukken en zo mogelijk nog nuttige tips of kennis toevoegen. Dat heet met een mooi internet 2.0 woord: gebruikmaken van de Wisdoms of the Crowd. Soms leidt dat tot verrassende nieuwe inzichten.

Kennis delen

Op de site delen we kennis met elkaar en daarom treft u er ook voorbeelden van wob-verzoeken, bezwaar- en beroepsschriten aan, ook zaken die naar de rechter gaan proberen we op de site te krijgen. Daarnaast bieden we links naar andere nuttige websites, artikelen en zelfs een podcast aan. Allemaal bedoeld om informatie te delen en zoveel mogelijk kennis te delen. Heeft uzelf documenten in handen dan is dit een geweldige plaats om die wereldkundig te maken en vragen aan elkaar te stellen. Doe dus vooral mee, deel en ontvang!

De inzendingen krijgen wel moderatie, want er is een risico dat bepaalde gegevens om juridische redenen niet gepubliceerd mogen worden. Dat kan bijvoorbeeld zijn als iets auteursrechtelijk beschermd is of geclassificeerd is als staatsgeheim. Dit project gebeurt op vrijwillige basis en het is alleen leuk als de website vrolijk kan blijven doordraaien. Problemen zijn we graag voor, maar laat het duidelijk zijn dat het doel is zoveel mogelijk te publiceren en niet te censureren.

Over Brenno

Deze site ben ik begonnen, omdat ik in mijn werk als journalist steeds vaker informatie nodig heb en dat een wob-verzoek vaak noodzakelijk is voor goed onderzoek. Al gedurende langere tijd ben ik me ervan bewust dat ook ik niet deelde wat ik had en dat is onlogisch. Met deze website hoop ik daar verandering in aan te brengen. Heeft u vragen of opmerkingen? Reageer hieronder op de website of stuur mij een e-mail. Mijn persoonlijke website treft u hier aan.

pixelstats trackingpixel
Be Sociable, Share!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>