Doneer tegen Wob-obstructie

Wie wil weten hoe beleid werkt, vorm krijgt of een reconstructie wil uitvoeren, heeft de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) nodig. Ooit was Nederland gidsland, maar inmiddels hebben we de twijfelachtige eer om een achterhoede natie te zijn geworden.

Toegang vragen tot documenten is een traag proces, een juridisch steekspel en vooral straatvechten. De overheid gooit soms echt alles in de strijd om openbaarmaking van documenten maar tegen te houden. Dat verzet richting de burger komt in allerlei vormen voor: niet reageren, traag reageren, documenten achterhouden, met de meest bizarre redeneringen documenten weigeren, dreigen over “gevolgen” en sinds kort publieke informatie verbergen achter dure legesheffingen. Dat laatste is – zoals de gemeente Nuenen het scherp verwoord – “om burgers af te schrikken”. Dat is niet terecht, maar wel de realiteit. Vooral de legesheffingen staan de openbaarheid flink in de weg, want een simpel journalistiek onderzoek of de wens van de burger om beleid te begrijpen kan een behoorlijk dure grap worden. Dat allemaal, omdat de overheid niet actief documenten op bijvoorbeeld hun site wil zetten.

Stichting Vrijschrift heeft besloten om freelance journalist Brenno de Winter te helpen om de weerstand te doorbreken en komt ook andere wobbers te hulp waar mogelijk. Inzet is om de ergste gevallen aan te pakken en zo nodig tot in hoogste instantie aan te vechten. Daarvoor is wel geld nodig. Uw bijdrage is daarbij onmisbaar. Wilt u ook bijdragen dan kan dat onder vermelding van “Wob” op giro 4241287 ten name van Stichting Vrijschrift, Workum. Van het geld worden zaken rond transparantie vergoed en ook andere mensen ondersteund, wanneer zij struikelen over een tegenwerkende overheid.

Uw steun helpt en zoals u op deze site kunt zien, leidt tot daadwerkelijk, tastbaar resultaat. Alvast van harte bedankt!

pixelstats trackingpixel
Be Sociable, Share!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>