In Noorwegen zijn ook documenten rond de terrorisme-toestand in Nederland. Om duidelijk te krijgen welke documenten daar zoal zijn, werd een Wob-verzoek ingediend. Vooral openbare rapportages blijken daar te circuleren. De volgende documenten zijn beschikbaar: NCTB-verslag; E-mail; 12th progress report; Summary DTN 24; Jihadi Terrorism in the Netherlands O-B291_Summary; Jihadi Terrorism in the Netherlands O-B291_Full […]