Op 11 april 2008 verzoekt Mevrouw Leeflang, jurist bij Boel De Néree de Nederlandse Mededingingsautoriteit om een brief van het ministerie van VROM openbaar te maken. Op 9 mei wordt haar verzoek ingewilligd. Op dezelfde dag blijkt ook M. Tamminga van NRC Handelsblad een vergelijkbaar verzoek te hebben ingediend. Op zijn verzoek wordt later besloten, […]